Dzieci

 
 

Obszary pomocy:

problemy z zachowaniem, zaburzenia emocjonalne, trudności w relacjach z innymi, zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepowodzenia szkolne, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, problemy związane z dojrzewaniem, problemy psychiczne, nieśmiałość, depresja, zaburzenia rozwojowe, ADHD, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), uzależnienia (np. od środków psychoaktywnych, internetu), przemoc, problemy dotyczące seksualności, lęki (np. przed egzaminami, przed chodzeniem do szkoły, przed wychodzeniem z domu)

 

Psychoterapia dziecka  lub nastolatka

rozpoczyna się od  dwóch wizyt konsultacyjnych.  Podczas których odbywa się rozmowa z  rodzicami w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania. W trakcie tych spotkań terapeuta skupia się także na bezpośrednim  zapoznaniu się z dzieckiem , co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Po ustaleniu celu i planu pracy z dzieckiem rozpoczynają się sesje terapeutyczne, które przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, istnieje możliwość obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.

Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka niezbędna jest współpraca rodziców. Aby wesprzeć dziecko w zmianie zachowania, rodzice w porozumieniu z terapeutą, między wizytami, wprowadzają modyfikacje w swoim otoczeniu.

 

Wspomaganie rozwoju dziecka

 to intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania.

 

 

Przejdź do:

 

 

 

© 2014 Centrum Balans – diagnoza,terapia
RK CREATIVE DESIGN