Terapia grupowa dla dzieci

Spotkania grupowe są formą terapii dającą dzieciom możliwość uczenia się od siebie nawzajem, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz doświadczenia poczucia przynależności. Na zajęciach dziecko może zobaczyć, że jego rówieśnicy miewają podobne trudności co powoduje, że nie czuje się osamotnione i daje mu nadzieję na uzyskanie wsparcia i zrozumienia. Dziecko uczy się, że różnice między ludźmi nie są czymś złym a każda osoba jest niepowtarzalna i na swój sposób wyjątkowa.

Dla kogo przeznaczona jest grupa ?

Zapraszamy dzieci w wieku wczesnoszkolnym(I-III klasa) potrzebujące wsparcia w rozwoju umiejętności z zakresu:

- nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych(min. Dzieci wycofane, nieśmiałe, dominujące, z Zespołem Aspergera)

- rozumienia norm i sytuacji społecznych

- komunikacji z innymi

-konstruktywnego radzenia sobie z emocjami

-kształtowania pozytywnej samooceny i poczucia sprawstwa

Program zawiera: cykl około 16 spotkań grupowych mających na celu rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach( 4-6 osób) raz w tygodniu (50 minut)

W razie potrzeby rodzice dziecka będą mogli dodatkowo umówić się na indywidualne konsultacje z terapeutą celem omówienia funkcjonowania dziecka w czasie zajęć.

Cele:

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji społecznych

- zabawy rozwijające umiejętność rozpoznawania, nazywanie i konstruktywnego wyrażania własnych emocji

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (złością, smutkiem, niepokojem)

- kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności.

- budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz doświadczanie poczucia sprawstwa,

- wspieranie rozwoju funkcji poznawczych dziecka

- rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz rozumienia norm i sytuacji społecznych

-budowanie poczucia zadowolenia z możliwości bycia w grupie i współdziałania

 

 

 

 

 

Przejdź do:

© 2014 Centrum Balans – diagnoza,terapia
RK CREATIVE DESIGN