Kwalifikacje

 
 

Joanna Kmiecik-Falewicz,  psycholog

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz par i rodzin. Posiadam doświadczenie z zakresu terapii indywidualnej, grupowej, treningów kompetencji społecznych oraz warsztatów i szkoleń psychoterapii. Aby dbać o wysoki standard swojej pracy regularnie uczestniczę w superwizji, oraz szkoleniach zawodowych ,jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

„W swojej pracy przestrzegam najwyższych standardów etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty
pracując zgodnie z etycznym Kodeksem Zawodowym Psychologa.”

 

 

 

 Doświadczenie :

Praktykę w zawodzie psychologa i psychoterapeuty realizowałam w instytucjach służby zdrowia oraz oświaty:

  • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu- praca w Oddziale Dziennym,
  • Poradni Psychologicznej, Poradni Autystycznej i Poradni Zdrowie Psychicznego
  • Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
  • Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach
  • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Koninie
  • Fundacja Tobiaszki we Wrocławiu- grupowe zajęcia terapeutyczne
  • Hospicjum Pallium oraz Klinika Onkologii przy Szpitalu Klinicznym nr 1 w Poznaniu
  • Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu
  • Państwowy Domu Dziecka w Poznaniu
  • Prowadzę także treningi rozwojowe z zakresu kompetencji społecznych a także szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży

 

Kwalifikacje:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia
Akredytowane 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej Centrum Psychologiczno- Medycznym „MABOR” w Warszawie
Specjalistyczne szkolenie w zakresie „Globalnej diagnozy profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami
rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”.
Cykl szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
Szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem
Studium Umiejętności Psychologicznych-Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień
Studium Pedagogiczne przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

© 2014 Centrum Balans – diagnoza,terapia
RK CREATIVE DESIGN