Hanna Mianowska – logopeda, surdologopeda

Ponad 31 lat pracuję z pacjentami z odbiegającym od normy rozwojem mowy (dzieci, młodzież, dorośli z wieloraką niepełnosprawnością), autyzmem, dysfunkcją percepcji słuchowej, ADHD, niepłynnością mówienia, oligofazją, afazją i alalią sensoryczno-motoryczną, dyslalią wielorako złożoną, mutyzmem, tzn. z osobami, które mają problem z porozumiewaniem się z otoczeniem z powodu nieprawidłowego funkcjonowania ośrodków mowy w CUN oraz z powodu stresu pourazowego.

Hanna Mianowska – ZnanyLekarz.pl

Prowadzę również terapię logopedyczną dla dzieci i dorosłych z wadami wymowy, jąkaniem, trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Diagnozuję źródło nieprawidłowego rozwoju mowy. Prowadzę indywidualną terapię mowy oraz w przypadku totalnej apraksji oralnej, stosuję alternatywne metody komunikacji (Makaton, PCS, ACC u pacjentów z Autyzmem, a także Dziecięcym porażeniem mózgowym).
Praca, którą wykonuję jest moją pasją. Szanuję pacjentów, angażuję się, jestem sumienna, obiektywna i skuteczna.
Od 2000 r. jestem członkiem Zarządu Polskiego Związku Logopedów Oddziału Dolnośląskiego.
Działalność społeczna. Od 2000 r. aktywnie działam w ,,Stowarzyszeniu Uśmiechu” – Organizacji Pozarządowej działającej na rzecz osób z utrudnieniami rozwojowymi.

„W swojej pracy wykorzystuję sprawdzone metody terapii logopedycznej, stosuję też najnowsze osiągnięcia technologiczne – nowoczesne oprogramowanie komputerowe, często wspieram terapię logopedyczną, przy stwierdzeniu u pacjenta nieprawidłowego przetwarzania bodżców słuchowych, metodą treningu słuchowego A. Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna). Zapraszam”

Kwalifikacje:

- Dyplom Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej – Uniwersytet Wrocławski (1979 r.)
- Podyplomowe Studium Surdologopedii – UMCS Lublin (1984 r.)
- Studium Zaburzeń Mowy i Psychoterapii. Diagnoza różnicowa afazji. Terapia chorych z afazją – Lublin (1992 r.)
- Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogiki – Wrocław (2001 r.)
- Szkolenie z Metody A. Tomatisa – (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna) – projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej (2006 r.)

Udział w  wielu specjalistycznych szkoleniach miedzy innymi: 

- Wspomaganie rozwoju dzieci z niedokształceniem mowy typu korowego
- Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka
- Profilaktyka zaburzeń mowy podstawą zapobiegania trudnością w uczeniu się
- Zaburzenia mowy wynikające z różnych procesów chorobowych
- Rzadkie zespoły neurologiczne przebiegające z zaburzeniami komunikacji werbalnej
- Systemowe rozwiązania pomocy osobom autystycznym z Wrocławia i Dolnego Śląska
- Nauka mowy przełykowej u pacjentów po laryngektomii
- Profilaktyka i rehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym
- Kompleksowa opieka medyczna nad niemowlętami i dziećmi z deficytami rozwojowymi
- Rehabilitacja chorych z afazją z uwzględnieniem różnych typów afazji
- Analiza behawioralna stosowana (ABA) szansą terapii dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
- Zaburzenia komunikacji werbalnej na tle autyzmu-terapia logopedyczna

 

Doświadczenie zawodowe:

- Poradnia Diagnozy, Terapii Mowy i Słuchu dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu Wrocław, ul. Braniborska (17 lat pracy)
- Poradnia Surdologopedyczna w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu (3 lata pracy)
- Poradnia logopedyczna ,,Promyk Słońca” we Wrocławiu (1 rok pracy)
- Poradnia Mózgowych Porażeń Dziecięcych we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej (2 lata pracy)
- Poradnia Rehabilitacji dla Dzieci w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej i Poradni Logopedycznej (9 lat pracy)
- Poradnia Rehabilitacji Dzieci MEDAR we Wrocławiu (2 lata pracy)
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 we Wrocławiu – wczesna interwencja logopedyczna       (2 lata pracy)
- Praca w przedszkolach i szkołach integracyjnych na terenie Wrocławia
- Szkoła Podstawowa,  Gimnazjum i SPP dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Autyzmem, Zespołem Aspergera we Wrocławiu, ul. Głogowska 30 (13 lat pracy)
- Praca z dorosłymi pacjentami po udarach, wylewach, z zaburzeniami neurologicznymi (25 lat pracy)

Kamila Krukowskaspecjalista wczesnej interwencji, logopeda, magister filologii polskiej

Specjalizuję się w terapii języka, komunikacji i kompetencji społecznych u dzieci
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzmem wczesnodziecięcym, Zespołem Aspergera i in.), oraz w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami i opóźnieniami rozwoju mowy. Prowadzę zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem. Doświadczenie w pracy zdobywałam m.in. w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie, w przedszkolach integracyjnych w Lublinie i Wrocławiu, oraz w poradniach i ośrodkach dla dzieci z zaburzeniami rozwoju we Wrocławiu i okolicach. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach oraz konferencjach naukowych z zakresu językoznawstwa, logopedii i neuronauk.

W pracy z dziećmi wykorzystuję i łączę różnorodne metody i techniki, dostosowując je do potrzeb swoich małych pacjentów. Jestem zwolenniczką tzw. komunikacji totalnej. Uważam, że ważnym elementem procesu terapeutycznego jest budowanie samodzielności oraz poczucia własnej wartości u dziecka, by mogło ono być bardziej świadome siebie, swoich możliwości i potrzeb, a dzięki temu uczyło się lepiej je komunikować.

 

Wykształcenie:

 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka,  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Filologia polska, specjalność logopedyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka i terapia dzieci w wieku przedszkolnym w ujęciu koncepcji psychomotorycznej (DSW)
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych
  z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – moduł I (mgr A. Łada)
 • Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja (AM W-w, OTTOPRODENT)
 • Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone zaburzenia układu nerwowego (Potrafię pomóc, AM W-w)
 • Metody wspierające terapię słuchu i mowy dzieci niedosłyszących (SODIR PZG W-w)
 • Polski Język Migowy – poziom A1 (UWr)
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o zasady Stosowanej Analizy Behawioralnej (PSTB)
 • Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem (PSTB)
 • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci – podnoszenie efektywności kształcenia (seminarium, DSW)
 • System Językowo-Migowy – kurs dla pracowników służb społecznych – I i II stopień (PZG)
 • Technika mówienia i emisja głosu (PTL)
 • Terapia komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (szkolenie wewnętrzne, DOPDIM)
 • Terapia słuchu i mowy dzieci niedosłyszących w wieku 7-12 lat (SODIR PZG W-w)
 • Trening słuchowy (indywidualny i grupowy) – ważny element procesu terapii dziecka z wadą słuchu (SODIR PZG W-w)
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka
  na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej (OTTOPRODENT)
 • Współpraca z rodziną pacjenta (SYNAPSIS)
 • Wykorzystanie metod i technologii AAC w terapii logopedycznej osób z autyzmem
  i innymi zaburzeniami komunikacji (KTA)

Julia Szymorek – logopeda, audiolog

Jestem młodym, nowocześnie wykształconym, zaangażowanym w pracę logopedą i audiologiem. Odpowiednie wykształcenie, które zdobyłam ucząc się od najlepszych Profesorów w dziedzinie  logopedii i audiologii pozwala mi w pełni wykorzystać zdobycze nowoczesnych metod terapii logopedycznej i audiologicznej. Jako logopeda współpracowałam z różnego rodzaju placówkami oświatowymi, ośrodkami szkolno - wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a jako audiolog również ze Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach k. Warszawy. W pracy łączę merytoryczne przygotowanie z doświadczeniem nabytym w pracy zawodowej. Ukończyłam 5-letnie studia dzienne na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – kolebce logopedii w Polsce. Obecnie mam pod opieką logopedyczną ponad 120 przedszkolaków w prywatnej placówce oświatowej, prowadzę indywidualne terapie logopedyczne oraz pracuję na stanowisku logopedy w placówce NFZ. Specjalizuję się w terapii logopedycznej i audiologicznej dzieci zdrowych oraz dzieci z różnego rodzaju deficytami (dzieci z wadami słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z powikłaniami neurologicznymi, z wadami anatomicznymi narządów mowy). Jeśli Twoje dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało lub ma większe trudności z mową niż jego rówieśnicy –– pomyśl o zgłoszeniu się do specjalisty. Jeśli dziecko mówi ciągle safa, synka , kosyk, zamiast rower słyszysz lowel, albo nieustannie wsuwa język między zęby, gdy coś mówi nie czekaj, aż z tego wyrośnie. Jeśli ma problemy z płynnością mowy bądź mówi bardzo niewyraźnie, jeśli nie rozumie Twoich poleceń, próśb – skorzystaj z rady fachowca. Zgłoś się do logopedy – rozwieję wszystkie Twoje wątpliwości.

W swojej pracy po pierwsze stawiam na dobry kontakt z małym pacjentem – jest to gwarancja nawiązania pozytywnej relacji, stworzenia właściwej atmosfery do ćwiczeń – które mają być dla każdego dziecka przyjemna zabawą, a nie przykrym obowiązkiem. W tym celu wykorzystuje różnorodne metody pracy dostosowane do wieku i umiejętności pacjenta. W terapii nie ograniczam się tylko do niwelowania skutków wady/ zaburzenia mowy, ale dążę do odnalezienia przyczyn problemu,w tym celu konsultuje diagnozę z neurologami, psychologami, ortodontami i innymi specjalistami.Prowadzone przeze mnie terapie angażują w zajęcia 3 strony – mnie, pacjenta oraz jego rodziców/opiekunów. Dzięki temu mają Państwo możliwość uczestniczenia w terapii, obserwowania postępów swojej pociechy, a za pomocą otrzymanych wskazówek, instrukcji i ćwiczeń do domu – terapia mowy przebiega efektywniej, a prawidłowa wymowa utrwala się także poza zajęciami logopedycznymi.

Dodatkowo posługuje się j. migowym (I, II, III st.) oraz systemem fonogestów.

© 2014 Centrum Balans – diagnoza,terapia
RK CREATIVE DESIGN