magda wwwMagdalena Leśniakpsycholog, psychoterapeuta

Jako psycholog i psychoterapeuta, prowadzę terapię zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach psychologia kliniczna oraz psychologia rehabilitacji, posiadam również kwalifikacje pedagogiczne. Jestem w trakcie 4-letniego, akredytowanego kursu psychoterapii przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na co dzień pracuję w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu – w Oddziale Dziennym, Poradni Psychologicznej, Poradni Autystycznej oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Prowadzę terapie indywidualne, grupowe, treningi rozwojowe oraz treningi kompetencji społecznych. W pracy z dziećmi i młodzieżą, zwracam szczególną uwagę na ich harmonijny rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Posiadam doświadczenie w diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, zwłaszcza zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania jak również całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.

Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i szkoleniach. Dbając o wysoki standard swojej pracy oraz o etykę zawodu psychologa regularnie poddaję się superwizji.

 

 

Doświadczenie:

Oddział Dzienny Psychiatryczny przy Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Poradnia Autystyczna

Zespół Leczenia Środowiskowego przy Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

Zakład Psychoterapii, Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fundacja Tobiaszki we Wrocławiu – grupowe zajęcia terapeutyczne

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem – warsztaty terapeutyczne

 

Kwalifikacje:

Studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kierunek: Psychologia kliniczna oraz psychologia rehabilitacji

W trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii

Kurs Doskonalący „Psychoterapia Praktyczna” obejmujący obserwację oraz udział w psychoterapii grupowej zorganizowany przy współpracy Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Specjalistyczne szkolenie z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży, „Integratywne Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży”, Wrocławski Instytut Psychoterapii


Specjalistyczne szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej „Studium Interwencji Kryzysowej”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 

Specjalistyczne szkolenie z zakresu pracy z pacjentem i jego rodziną „Leczenie dostosowane do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne” zorganizowane przez Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

 

Kurs „Podstawy Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu”, Wrocławski Instytut Psychoterapii
Studium Podyplomowe – przygotowanie Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Kurs doskonalenia zawodowego „Wielokulturowość w praktyce szkolnej”, Ośrodek Rozwoju Edukacji
Szkolenie z zakresu Treningu Twórczości, Centrum Edukacji Społecznej

© 2014 Centrum Balans – diagnoza,terapia
RK CREATIVE DESIGN