Tomatis dla Seniorów

 

Pamiętając o seniorach kierujemy do nich specjalną ofertę treningów. Mają one na celu doenergetyzowanie organizmu poprzez stymulację wysokimi dźwiękami układu nerwowego.

Bezpośrednim efektem treningu  jest podwyższona energia życiowa, lepsze samopoczucie, skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami, poprawa funkcji motorycznych, lepsze zapamiętywanie i zwiększona koncentracja i uwaga słuchowa. W życiu seniora oznaczać to może większe zaangażowanie w życie rodzinne i społeczne.

 

warto wiedzieć więcej 

 
© 2014 Centrum Balans – diagnoza,terapia
RK CREATIVE DESIGN