Szkolenia  dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół z zakresu specyfiki funkcjonowania w grupie szkolnej/przedszkolnej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi.

Czas trwania oraz cena szkolenia  ustalana  jest indywidualnie

Przejdź do:

© 2014 Centrum Balans – diagnoza,terapia
RK CREATIVE DESIGN